[nl] Moodle laatste jaar sterk uitgebreid

Vergeleken met Moodle 1.9 *) biedt het nieuwe Moodle 2.3 tal van uitbreidingen en verbeteringen. Nieuwe typen leermaterialen en leeractiviteiten zijn toegevoegd, bestaande zijn drastisch vernieuwd en door het hele systeem zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd zoals conditionele activiteiten, al dan niet automatisch afvinken van activiteiten (of hele cursussen), beoordelen nu ook via rubrieken, eenvoudiger bediening, toegang ook via smartphone en tablet, enz.

Jarenlang hebben de ontwikkelaars van Moodle tegen het vrijgeven van Moodle 2 zitten aanhikken en brachten zij steeds weer een nieuwe sub-versie voor Moodle 1.9 uit. Na Moodle 1.9.18 was het eindelijk zo ver. Intussen is Moodle 2.0 alweer anderhalf jaar oud. In een vast tempo komen nu tweemaal per jaar nieuwe versies uit met tussentijds, indien nodig, sub-versies. Intussen zijn 2.1 en 2.2 al gepasseerd en sinds 25 juni 2012 is Moodle 2.3 beschikbaar. Volgens het Moodle hoofdkwartier is dat de beste Moodle-versie ooit.

Moodle 2.0 en de daarop volgende versies 2.1 t/m 2.3 houden een groot aantal verbeteringen in. We beperken ons hier tot de hoofdzaken:

Activiteiten:

Assignment (verbeterd) – Bij een assignment (opdracht) hoeft u geen onderscheid te maken tussen online, offline, single upload en multiple-upload opdrachten. Er is nog maar één type opdracht; daarbinnen kunt u zelf aangeven welke vormen van upload mogelijk zijn (meerdere tegelijk). Bij het punten geven kon u al met cijfers, eigen schalen en competenties werken; nu ook met rubrieken.

Externe tool (nieuw) – U kunt uw Moodle systeem koppelen aan een groeiend aantal andere systemen. Studenten hoeven dan alleen maar in uw Moodle-systeem in te loggen. De Learning Tools Interoperability standaard van het IMS (LTI) zorgt dat ze automatisch in een ander systeem terecht kunnen; dat laatste kan overigens ook een ander Moodle systeem zijn.

Feedbackformulier (nieuw) – U kunt zelf een feedback-vragenlijst samenstellen met open en gesloten vragen. De studenten vullen die in en ogenblikkelijk heeft u een overzicht van de resultaten; desgewenst te exporteren naar Excel.

Les (verbeterd) – De lesmodule is een vorm van computer-assisted instruction met multimediale pagina’s, toetsvragen en vertakkingen. Deze is sterk verbeterd.

Test (verbeterd) – De test, toets of quiz heeft een krachtiger vragendatabase. Ook is het mogelijk een test met vragen in te voeren zonder aan die database te denken. De vragen worden daar dan automatisch aan toegevoegd.

Wiki (herschreven) – De wiki module is geheel herschreven.

Workshop (verbeterd) – De krachtige, maar daardoor ook moeilijk in te stellen workshop module (= assignment gevolgd door peer review) heeft een geheel nieuwe gebruikersinterface gekregen die u stap-voor-stap door de gewenste instellingen loodst.

Bronnen:

Boek (nieuw) – U kon al losse pagina’s met tekst en/of multimedia aan uw cursus toevoegen. Nu kunt u ook een boekje met inhoudsopgave maken. De studenten kunnen dat desgewenst afdrukken (losse hoofdstukken of in zijn geheel).

En verder:

 • Commentaar-blok (nieuw) – Via het nieuwe commentaar-blok kunnen studenten bij elke pagina vragen of opmerkingen plaatsen.
 • Bestandsbeheer (nieuwe aanpak) – Moodle gaat anders met bestanden om. De filosofie is nu: bestanden zijn te vinden in repositories zoals YouTube, Google Docs enz. Daarnaast heeft uw Moodle-systeem ook een eigen repository. Daar iets inzetten of uithalen hangt van de bevoegdheden die u toekent af.
 • Blokken (nieuwe aanpak) – U kunt op al uw cursuspagina’s met drie kolommen werken en blokken automatisch op vervolgpagina’s laten plaatsen.
 • Cursus bewerken (handiger) – U kunt nu activiteiten kopiëren, oppakken en verplaatsen; u kunt een bestand droppen in uw cursuspagina waarna automatisch een hyperlink naar de betreffende bron wordt aangemaakt; u kunt blokken oppakken en verplaatsen. U kunt iedere onderwerpsectie op een nieuwe bladzijde laten beginnen.
 • Cohorten (nieuw) – U kunt studenten inschrijven als cohort. Vervolgens kunt u cohorten koppelen aan cursussen. Dat kan dynamisch gebeuren. Als u dan later een student aan het cohort toevoegt of er uit verwijdert, geldt dat automatisch voor alle cursussen die aan dat cohort gekoppeld zijn.
 • Groeperingen (uitgebreid) – U kon binnen een cursus al met groepen van studenten werken en vervolgens groepen combineren in een “groepering”. Nu kunt u bij elk leermateriaal en elke leeractiviteit aangeven of deze alleen voor een bepaalde groepering zichtbaar mag zijn. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om met niveaugroepen te werken (met eigen materiaal en activiteiten) of met parallelgroepen die verschillende opdrachten krijgen.
 • Activiteit voltooid? (nieuw) – U kunt binnen een cursus bij elk leermateriaal en elke activiteit aangeven of u wilt bijhouden of een student deze voltooid heeft (volgens eigen opgave, volgens een berekening door het systeem, volgens uw opgave als docent).
 • Cursus voltooid? (nieuw) – U kunt ook aangeven of u wilt bijhouden of een student een bepaalde cursus in zijn geheel voltooid heeft en hoe dat dan bepaald wordt.
 • Conditionele activiteiten (nieuw) – U kunt aangeven onder welke individueel te toetsen voorwaarde leermateriaal of leeractiviteiten zichtbaar mogen zijn voor een bepaalde student. Die voorwaarden kunnen weer afhangen van de resultaten voor een ándere activiteit.
 • Thema’s (uitgebreid) – De systeembeheerder heeft de keuze uit een nieuwe serie thema’s en kan die interactief aanpassen. Het is mogelijk om bij tablets en smartphones automatisch een “mobile” thema te gebruiken.
 • Moodle App (nieuw) – Moodle heeft een gratis App voor iPhone/iPad; ook andere aanbieders hebben Apps voor Moodle gemaakt.

En nog honderden andere verbeteringen, vaak gericht op het eenvoudiger en consistenter maken van de bediening.

*) Dit artikel is eerder verschenen in de ECOIS-Nieuwsbrief van juni 2012; auteur: Pieter van der Hijden m.m.v. Marco Ligtvoet en Lucenda Plet. Ecois staat voor Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, www.ecoisonline.org.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: