[nl] Fab Safe Game over veiligheid en gezondheid in Fab Labs en maker spaces


Sofos Consultancy en Pollinize hebben samen een game ontwikkeld over de veiligheid en gezondheid in fab labs en maker spaces. Fab Safe wordt gespeeld door 7-14 personen (zonder computer) en duurt één dagdeel. Momenteel vinden testsessies plaats.

P1010329-450
Mini Fab Lab in actie bij Villa Zapakara Suriname

Fab labs, maker spaces, hacker spaces, repair cafés etc. zijn plaatsen waar het publiek, schoolgroepen, individuele knutselaars en uitvinders gebruik kunnen maken van computers, machines en gereedschappen om te spelen, te leren, te prutsen en uit te vinden, om te bedenken, te ontwerpen, en te maken en om kennis op te doen en te delen. Het concept is rond 2001 ontwikkeld door het Center for Bits and Atoms van het MIT en heeft in allerlei varianten wereldwijd weerklank gevonden. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar alleen al het aantal geregistreerde fab labs groeide van 50 in 2010 tot bijna 550 juni 2015, waarvan 28 in Nederland.

Wat opvalt in veel fab labs is het enthousiasme van de mensen die erbij betrokken zijn. Een mix van amateurs en professionals, jong en oud, betaalde medewerkers en vrijwilligers zijn er bezig met het installeren, gebruiken en ondehouden van machines en gereedschappen. De variatie in achtergrond en interesses van deze mensen is een sterk punt van fab labs. Daar staat echter tegenover dat een gemeenschappelijke basis aan kennis, ervaring en gedrag met betrekking tot gezondheid en veiligheid vaak ontbreekt.

Verschillende fab lab managers willen dat hun organisatie structureel zorg draagt voor de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen. De Fab Safe Game is een hulpmiddel voor hen om dit te realiseren. De doelgroep van deze game bestaat uit fab lab management en medewerkers/vrijwilligers.

In een sessie van een halve dag sessie, ontwikkelen de 7-14 deelnemers eerst een model van hun fab lab dat bestaat uit drie “views”: de ruimtelijke lay-out van het gebouw en zijn inrichting, de dagelijkse activiteiten die er plaatsvinden en de profielen van bezoekers en medewerkers. Vervolgens gaan ze vanuit deze drie “views” in op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.  Eerst bedenken ze die zelf, later vergelijken ze die met een voorbereide lijst. Uiteindelijk komen ze tot een lijst met prioriteiten en te ondernemen acties.

WeekRIE-Logo

Momenteel vinden testsessies plaats. Organisaties die geïnteresseerd zijn in een testsessie: Welkom!

Fab Safe is ontwikkeld door Pieter van der Hijden (Sofos Consultancy) en Lipika Bansal (Pollinize) – Contact info@sofos.nl – 0206941222